Celkové posúdenie vodovodu i kanalizácie

MONITORING VODOVODU A KANALIZÁCIE

ANALÝZY STRÁT VODOVODU

ČISTENIE A OPRAVY VODOVODU A KANALIZÁCIE

VODOVOD A KANALIZÁCIA AQUA DEFEKT

O firme AQUA DEFEKT

Pri stavbách, obnovách a rekonštrukciách historických  centier miest, priemyselných zón alebo iných objektov je  veľmi dôležité poznať technický stav životne dôležitých jestvujúcich podzemných sietí ako sú vodovod a kanalizácia.

Na vodovodných potrubiach  sa lokalizujú poruchy, vykonávajú analýzu strát vodovodu, vytýčenie trasy a hĺbky kovových a nekovových potrubí vodovodu, vyhľadávajú zasypané poklopy, kryty a ventily.

Firma AQUA DEFEKT s.r.o. bola založená v roku 1993. Svoju pôsobnosť rozšírila na celé Slovensko, no sporadicky má zákaznikov aj v Českej republike.

VIAC O FIRME

Predprojektová príprava

Je veľmi dôležité už v rámci predprojektovej prípravy zabezpečiť  zmapovanie a celkové posúdenie vodovodu i kanalizácie.

Čistenie potrubí pre vodovod a kanalizácie

Samozrejmosťou okrem opráv a monitoringu vodovodu je čistenie potrubí pre vodovod a kanalizácie, na požiadanie zavedenie automatického kontrolného systému ohlásenia porúch. Pre zisťovanie stavu potrubia a šácht vykonávajú skúšky vodotesnosti nových aj jestvujúcich zariadení.

Vodovod a kanalizácia - monitoring

Vykonávame monitoring vodovodných a kanalizačných potrubí moderným kamerovým systémom Rausch.

Stavebná činnosť

Vykonávame aj stavebnú činnosť. V rámci nej ponúka firma hygienicky nezávadnú technológiu spevňovania a utesňovania betónových nádrží, septikov, šácht, bazénov, vodojemov, aj proti tlakovej vode formou injektáže polyuretanových živíc.

Máte otázky? Kontaktujte nás

Radi Vám poradíme

Horúca linka - HOT-LINE:

0903 502 102 -3