Monitoring vodovodu

VYHĽADÁVANIE PORÚCH NA VODOVODNOM POTRUBÍ:

Korrelačná metóda – princíp vyhodnotenia rýchlosti postupu šírenia zvukových vĺn vyvolaných poruchou vodovodu:
Dva aktívne snímače privádzajú zvukové vlny k vysielaču /korrelátoru/, ktorý vykoná vyhodnotenie vzdialenosti poruchy od oboch snímačov s grafickým znázornením a číselnými údajmi.

Oblasť použitia:

 • podzemné rozvody pitnej, úžitkovej a technologickej vody
 • požiarny vodovod
 • rozvody TÚV a ÚK
 • teplovody, parovody
Akustická metóda–zameranie hluku v blízkosti poruchy pomocou povrchového odposluchu:

Oblasť použitia:

 • všetky podzemné vodovodné rozvody
 • rozvody ústredného kúrenia, podlahové kúrenie
 • vymedzenie poruchového úseku

Zariadenie na preventívnu kontrolu – veľkoplošné monitorovanie stavu vodovodnej siete:

Automatické snímače hladiny šumu osadené permanentne na potrubí vodovodu umožňujúce dosiahnuť a trvale udržať minimálnu hladinu strát pri súčasných nízkych prevádzkových nákladoch.

 

 • okamžité posúdenie stavu kontrolnou a vyhodnocovacou jednotkou
 • vymedzenie poruchového úseku
 • domeranie a lokalizácia poruchy korrelačnou metódou

H2 metóda – lokalizácia porúch vodovodu zistením miesta úniku trasovacieho plynu z potrubia:

Napustený trasovací plyn /zmes vodíka + dusíka/ v netesnom potrubí preniká kolmo hore cez všetky materiály.Vodíkovým detektorom sa lokalizuje miesto zvýšenej koncentrácie vodíka na povrchu /porucha/.

 

Oblasť použitia:

 • potrubné rozvody s malým tlakom, plastové potrubia
 • podlahové kúrenia, lokalizácia netesností plochých striech