Analýza strát vody

Vykonávame:

 

ANALÝZA STRÁT VODY VODOVODU – KOMPLEXNÝ NÁVRH:

 

Prípravné práce:

 

 • vizuálna obhliadka jednotlivých trás vodovodu
 • oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou
 • kontrola celej trasy vodovodnej siete /zistenie križovaní, prepojov, možností odstavenia jednotlivých vetiev

Vytyčovacie práce:

 

Vytýčenie trás vodovodného potrubia

 • slúži k zisteniu smeru jednotlivých trás
 • je podmienkou úspešného zamerania poruchy
 • možnosť porovnania skutkového stavu s výkresovou dokumentáciou
 • zakresľovanie nových trás

Vytýčenie zasypaných armatúr, hydrantov:

 • sprístupnenie a kontrola ich funkčnosti
 • návrh na ich opravu
 • zakreslenie polohy do výkresovej dokumentácie

Lokalizácia porúch na vodovodnom potrubí:

 • korrelačná metóda /korrelátor/
 • akustická metóda
 • automatické snímače hladiny šumu
 • metóda H2

Po vyhodnotení merania sa určí priorita odstraňovania porúch a netesností podľa rozsahu a veľkostí.

Zariadenia na preventívnu kontrolu vodovodnej siete:

Ide o novú koncepciu minimalizácie strát pomocou permanentného monitorovania stavu vodovodnej siete pomocou automatických snímačov hladiny šumu /loggerov/.

 • rozmiestnenie a osadenie loggerov na meracie body /šupátka, hydranty, armatúry/
 • prenos hladiny šumu na potrubí rádiovým spojením ku kontr. a vyhodn. jednotke
 • identifikácia loggerov s trvale zvýšenou hladinou šumu /miesta v blízkosti porúch/
 • nasadenie korrelátora na presné domeranie miesta poruchy