OPRAVA VODOVODNÉHO POTRUBIA – BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLÓGIE:

RELINING – zaťahovanie nového potrubia PE DN 80 – 500 mm menšej dimenzie do stávajúceho vodovodného radu:

 • minimalizácia výkopových prác
 • sanácia úsekov v dĺžke 200 – 300 mm
 • zaťahovanie do potrubia rôznych materiálov
 • rýchla montáž a sfunkčnenie vodovodného rádu
Ochrana vnútorného povrchu potrubia od DN 80 – 500 mm epoxidovým nástrekom:
 •     zabraňuje vytváraniu inkrustov a zamedzuje vylučovaniu nežiadúcich iontov
 •     zamedzuje opakovanému zarastaniu vodovodného potrubia inkrustami
 •     počítačovo riadená techn., zaisťujúca požadovanú kvalitu ochranného nástreku
 •     technológia vhodná i na vodovody s pitnou vodou
 •     technológia vhodná pre oceľové, liatinové a iné kovové potrubia
Ekologické utesňovacie systémy potrubných rozvodov:
Sú založené na princípe utesnenia prasklín, netesných spojov, kryštalizáciou celulózových vlákien s prísadami v kontakte s okolitým vzduchom.
Odstránenie strát vody v systémoch vykurovania, vyhrievacích telesách, kotloch, podlahových kúreniach:
 • vypustenie systému a odmeranie množstva kvapaliny v kúrení
 • napustenie systému tesniacou kvapalinou
 • spustenie vykurovacieho režimu /normálna prevádzka/
 • vypustenie systému, preplach a uvedenie systému do bežnej prevádzky
 •  možnosť aplikácie na rôzne druhy materiálov – /oceľ, meď, plast/
Odstránenie strát vody v potrubiach pitnej a úžitkovej vody:
 •     vypustenie systému
 •     napustenie systému tesniacou kvapalinou – atest na pitnú vodu
 •     natlakovanie potrubia a udržiavanie tlaku po určitú dobu
 •     vypustenie a preplach systému
 •     uvedenie systému do prevádzky

Dodatočné utesnenie závitových spojov na plynových inštalaciach /závitové spoje tesnené konopím:

 •     postup ako pri pitnej a úžitkovej vode
 •     skúšky tesnosti šachiet, nádrží