Kanalizácia

Kanalizácia je technické zdravotné zariadenie a ich sústava, slúžiaca na zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd vrátane ich vyčistenia.
Pomocou sústavy podzemných stôk a nadzemných objektov odvádza kanalizácia dažďové, domové (splašky) a priemyselné odpadové vody, ktoré následne čistí na požadovanú hodnotu.
Na stránke Kanalizácia a podstránkach nájdete info o:
– monitoringu kanalizácie

TV MONITORING - PREHLIADKA POTRUBIA - KANALIZÁCIA:

Prenosný monitorovací systém – potrubie DN 50–250 mm:

Monitorovacie zariadenie sa do potrubia kanalizácie cez vstupný otvor /šachta, čistiaci kus nastrkáva pomocou výstuženého kábla s dosahom 50 m.

 

Oblasť použitia:
  • domová kanalizácia, prípojky, strešné zvody, studne, dymovody

Samohybná farebná kamera – potrubie DN 200 – 1000 mm:

Zariadenie je vhodné pre kontrolu potrubia kanalizácie, kde sa vyžaduje presné zmapovanie celého vnútorného povrchu. /CD záznam, protokoly/.

 

Oblasť použitia:

  • vyhľ.opakovaných závad na funkčností kanalizačného potrubia, zisť. techn. stavu
  • príprava investičných akcií, odovzdávanie stavebného diela