Čistenie kanalizácie

KANALIZÁCIA – ČISTENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A ŠACHIET:

Vysokotlaké čistiace zariadenie HYDROJET 150 bar – potrubie: DN 50 – 300 mm, dĺžka hadice 80 m:

Účinné čistiace zariadenie umiestnené v dodávkovom aute vhodné pre riešenie menších porúch menšieho rozsahu.

Oblasť použitia:
  • strešné zvody, stupačky, domové prípojky
  • vnútorné domové rozvody /WC, guličky, trativody/
Vysokotlaké kombinované čistiace zariadenie 200 bar – potrubie DN 150 – 1000 mm:
Efektívne čistenie a vyťažovanie sedimentov zo šachiet vysokovýkonnou vývevou.

Frézovanie koreňových vrastov v profile.

Oblasť použitia:
  •  hlavné kanalizačné rady, zberače, priepusty
  •  priemyselná a ostatná kanalizácia, prípojky
  •  čistenie šachiet, nádrží, studní, septikov