Sídlo firmy Žilina:

 

Obchodný názov: AQUA DEFEKT, s.r.o
Sídlo firmy:
Komenského 2219/21
01001 Žilina
Korešpodenčná adresa:
Bôrická cesta 55
010 01 Žilina
Tel.: +421 -41- 562 12 50, +421-41-500 02 36
Fax: +421 -41- 562 12 42
E-mail: info@aquadefekt.sk

 

Bratislava:

Adresa: Vrakúňska 29, Bratislava
Mobil: +421 903 502 102
Fax: +421 -2- 4025 8251

 

Horúca linka – HOT-LINE: 0903 502 102 -3

 

Identifikačné údaje:

IČO: 31578454
DIČ: 2020448694
IČ DPH: SK2020448694