Sídlo firmy Žilina:

 

Obchodný názov: AQUA DEFEKT, s.r.o
Sídlo firmy:
Komenského 2219/21
01001 Žilina
Korešpodenčná adresa:
Tajovského 5
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 562 12 50
E-mail: info@aquadefekt.sk

 

Horúca linka – HOT-LINE: 0903 502 102 -3

 

Identifikačné údaje:

IČO: 31578454
DIČ: 2020448694
IČ DPH: SK2020448694