Tesnenia VAPO

TESNIACE VAKY POTRUBÍ VAPO:
Slúžia pre rýchle a spoľahlivé utesnenie alebo uzatvorenie kanálov, potrubí, stôk a vpustí.

Vyrobené sú zo špeciálnej gumy vystuženej tkaninou.

 

Tesniace vaky neprietočné – základná typová rada DN 50 – 1200 mm:
Oblasť použitia:
 • pri údržbe alebo oprave potrubia
 • pri haváriách
 • pri dočasnom alebo úplnom odstavení potrubia
 • skúšky tesnosti šachiet, nádrží
Tesniace vaky prietočné – vaky s oceľovým jadrom, typová rada DN 70 – 1200 mm:
Oblasť použitia:
 • skúšky tesnosti potr. podľa EN 1610 metóda W
 • pri haváriách /možnosť čerpania/
 • odstavenie úsekov a prečerpávanie pri opravách alebo sanáciách
Tesniace vaky prietočné, neprietočné pre vajcovitý profil – typová rada DN 300/450 mm až DN 900/1350 mm:
Oblasť použitia:
 • skúšky tesnosti potrubia
 • utesnenie potrubí vajcového profilu
 • pri opravách a sanáciách
Tesniace vaky prietočné, flexibilné – typová rada DN 100 – 1200 mm:
Oblasť použitia:
 • skúšky tesnosti potrubia vzduchom podľa EN 1610 metóda L
 • pri údržbe a opravách

 

Všetky tesniace vaky potrubí sú odolné voči teplotám od –30 0C do 80 0C, úžitkovej a odpadovej vode a sú stredne chemicky odolné.