Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 20. december 2023 a vzťahuje sa na občanov a legálne osoby s trvalým pobytom v Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarsku.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, čo robíme s údajmi, ktoré o vás získame prostredníctvom https://www.vodovod-kanalizacia.sk. Odporúčame vám, aby ste si toto vyhlásenie pozorne prečítali. Pri spracovaní dodržiavame požiadavky právnych predpisov o ochrane osobných údajov. To okrem iného znamená, že:

 • jasne uvádzame účely, na ktoré spracúvame osobné údaje. Robíme to prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov;
 • naším cieľom je obmedziť náš zber osobných údajov iba na tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na legitímne účely;
 • najskôr požadujeme váš výslovný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v prípadoch, ktoré vyžadujú váš súhlas;
 • prijímame primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a požadujeme to aj od strán, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene;
 • rešpektujeme vaše právo na prístup k vašim osobným údajom alebo na ich opravu alebo vymazanie na vašu žiadosť.

Ak máte otázky alebo chcete presne vedieť, aké údaje o vás uchovávame, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávania

Osobné údaje môžeme zhromažďovať alebo prijímať na množstvo účelov spojených s našimi obchodnými operáciami, ktoré môžu zahŕňať nasledujúce: (kliknutím rozbalíte)

2. Zdieľanie s inými stranami

Tieto údaje zdieľame alebo zverejňujeme iba spracovateľom na nasledujúce účely:

3. Cookies

Náš web používa cookies. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v našich zásadách Cookie

4. Postupy zverejňovania

Osobné údaje zverejňujeme, ak nás zákon alebo súdny príkaz vyžaduje v reakcii na orgán činný v trestnom konaní v rozsahu povolenom inými ustanoveniami zákona, poskytnúť informácie alebo na účely vyšetrovania záležitosti súvisiacej s verejnou bezpečnosťou.

Ak sa naša webová stránka alebo organizácia prevezme, predá alebo sa podieľa na fúzii alebo akvizícii, vaše údaje môžu byť zverejnené našim poradcom a prípadným kupujúcim a budú odovzdané novým vlastníkom.

5. Zabezpečenie

Zaviazali sme sa k bezpečnosti osobných údajov. Prijímame primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme obmedzili zneužívanie a neoprávnený prístup k osobným údajom. To zaisťuje, že k vašim údajom majú prístup iba nevyhnutné osoby, že prístup k údajom je chránený a naše bezpečnostné opatrenia sú pravidelne kontrolované.

6. Webové stránky tretích strán

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na webové stránky tretích strán prepojené odkazmi na našich webových stránkach. Nemôžeme zaručiť, že tieto tretie strany budú s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať spoľahlivo alebo bezpečne. Pred použitím týchto webových stránok vám odporúčame prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto webových stránok.

7. Dodatky k tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám pravidelne si preštudovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaní o akýchkoľvek zmenách. Okrem toho vás budeme aktívne informovať, kdekoľvek to bude možné.

8. Prístup k vašim údajom a ich úprava

Ak máte otázky alebo chcete vedieť, aké osobné údaje o vás máme, kontaktujte nás. Môžete nás kontaktovať pomocou nižšie uvedených informácií. Máte nasledujúce práva:

 • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané.
 • Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
 • Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať vaše osobné údaje.
 • Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a vymazať vaše osobné údaje.
 • Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od správcu všetky svoje osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu k ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov. Dodržiavame to, pokiaľ neexistujú odôvodnené dôvody na spracovanie.

Uistite sa, že vždy jasne uvediete, kto ste, aby sme si mohli byť istí, že neupravíme ani nevymažeme žiadne údaje nesprávnej osoby.

9. Podanie sťažnosti

Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým spracúvame (sťažnosť) na spracovanie vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu údajov.

10. Kontaktné údaje

AQUA DEFEKT, s.r.o, kontakt.osoba: Ing. Dušan Bútora
Komenského 2219/21 01001 Žilina
Slovensko
Webová stránka: https://www.vodovod-kanalizacia.sk
E -mail: info@aquadefekt.sk
Telefónne číslo: +421 41 562 12 50

Príloha

Naozaj jednoduché SSL Doplnok Really Simple SSL a doplnok Really Simple SSL nezpracovávajú žiadne osobné identifikovateľné údaje, takže GDPR sa používa na tieto pluginy alebo ich nepoužívajú na spoločnej stránke. Naše zásady ochrany osobných údajov môžete nájsť tu. Complianz | Súkromie pre WordPress Tento web používam na zhromažďovanie záznamov o súhlase sady Privacy Suite for WordPress od spoločnosti Complianz. Pre túto funkciu je vaša IP adresa anonymizovaná a uložená v našej databáze. Ďalšie informácie nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov Complianz. Posuvná revolúcia V prípade, že používate Google Web Fonts (predvolené) alebo prehrávate videá alebo zvuky cez YouTube alebo Vimeo v Slider Revolution, odporúčame pridať zodpovedajúcu textovú frázu do vašej polície: YouTube Naša webová stránka používa pluginy zo služby YouTube, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google. Prevádzkovateľom stránok je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak navštívite jednu z našich stránok s doplnkom YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Tu je server YouTube informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, služba YouTube vám umožňuje priradiť vaše správanie pri prehliadaní priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu YouTube. YouTube sa používa na to, aby bola naša webová stránka príťažlivá. Ide o oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov YouTube na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Vimeo Naša webová stránka využíva funkcie poskytované videoportálom Vimeo. Túto službu poskytuje Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Ak navštívite jednu z našich stránok s doplnkom Vimeo, vytvorí sa spojenie so servermi Vimeo. Tu je server Vimeo informovaný o tom, ktoré z našich stránok ste navštívili. Okrem toho Vimeo získa vašu IP adresu. To platí aj v prípade, že pri návšteve nášho pluginu nie ste prihlásení do Vimeo alebo nemáte Vimeo účet. Informácie sa prenášajú na server Vimeo v USA, kde sú uložené. Ak ste prihlásení do svojho účtu Vimeo, Vimeo vám umožňuje priradiť vaše správanie pri prehliadaní priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu Vimeo. Viac informácií o tom, ako zaobchádzať s používateľskými údajmi, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov Vimeo na https://vimeo.com/privacy. Webové písma Google Pre jednotnú reprezentáciu písiem táto stránka používa webové písma poskytované spoločnosťou Google. Keď otvoríte stránku, váš prehliadač načíta požadované webové fonty do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa texty a fonty zobrazovali správne. Na tento účel musí váš prehliadač vytvoriť priame spojenie so servermi Google. Google sa tak dozvie, že sa na našu webovú stránku pristupovalo prostredníctvom vašej IP adresy. Používanie webových fontov Google sa deje v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie nášho pluginu. Ide o oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO. Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač používa štandardné písmo. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobných údajov Google na https://www.google.com/policies/privacy/. SoundCloud Na našich stránkach môžu byť integrované pluginy sociálnej siete SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, UK). Doplnky SoundCloud spoznáte podľa loga SoundCloud na našej stránke. Keď navštívite našu stránku, vytvorí sa priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom SoundCloud prostredníctvom pluginu. Vďaka tomu môže SoundCloud prijímať informácie o tom, že ste navštívili našu stránku z vašej IP adresy. Ak kliknete na tlačidlá „Páči sa mi to“ alebo „Zdieľať“, keď ste prihlásení do svojho účtu SoundCloud, môžete prepojiť obsah našich stránok so svojím profilom SoundCloud. To znamená, že SoundCloud môže priradiť návštevy našich stránok k vášmu používateľskému účtu. Chceli by sme upozorniť, že ako poskytovateľ týchto stránok nemáme žiadne znalosti o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako ich bude SoundCloud využívať. Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov SoundCloud nájdete na https://soundcloud.com/pages/privacy. Ak nechcete, aby SoundCloud priradil vašu návštevu našej stránky k vášmu účtu SoundCloud, odhláste sa zo svojho účtu SoundCloud. EWWW Image Optimizer V predvolenom nastavení EWWW Image Optimizer neukladá žiadne osobné údaje ani ich s nikým nezdieľa. Ak prijmete obrázky odoslané používateľom a použijete rozhranie API alebo Easy IO, tieto obrázky sa môžu preniesť na servery tretích strán v cudzích krajinách. Ak je povolená možnosť Zálohovať originály, obrázky sa uložia na 30 dní. V opačnom prípade sa na rozhraní API neuložia žiadne obrázky dlhšie ako 30 minút. Navrhovaný text rozhrania API: Obrázky odoslané používateľom môžu byť prenesené na servery na kompresiu obrázkov v Spojených štátoch a uložené tam po dobu až 30 days. Suggested Easy IO Text: User-submitted images that are displayed on this site will be transmitted and stored on a global network of third-party servers (a CDN).