Opravy kanalizácie

KANALIZÁCIA – OPRAVA POTRUBIA – BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLÓGIE:

Oprava hlavných radov kanalizácie, zberačov – metóda dlhej vložky DN 10 – 1500 mm:

Metóda sa používa k oprave celých úsekov kanalizácie od šachty po šachtu. Podstatou metódy je osadenie vložky sýtenej živicou do netesného potrubia tlakom vody. Za určitý čas pôsobením tepla vložka vytvrdzuje a výsledkom je bezhrdlé, hydraulicky hladké a staticky nezávislé nové potrubie.

Výhody:

– minimálne zmenšenie profilu, odolnosť voči agresívny vodám, rýchla montáž, potrubie bez spojov, vysoká životnosť.

Oprava lokálnych poškodení, metóda krátkej vložky DN 100 – 1000 mm:
Použitie metódy je vhodné pri lokálnych miestnych poškodeniach kanalizácie ako sú netesné a vylámané hrdlá, trhliny a praskliny.
Pod dohľadom TV kamery je na poruchové miesto zavedený paker s tkaninou zo sklených vlákien. Tkanina je nasýtená živicou. Paker sa pomocou stlačeného vzduchu nafúkne, pritlačí vložku na stenu potrubia, čím dôjde k súdržnému spojeniu. Výsledkom metódy  je opravené miesto v dĺžke 300 – 500

Oprava potrubia kanalizácie metódou RELINNING – vťahovanie flexibilného PE potrubia:

Podstatou tejto metódy opravy potrubia kanalizácie je vťahovanie zváraného flexibilného PE potrubia cez kontrolne šachty do poškodenej kanalizácie. Vnútorný priemer stávajúcej kanalizácie sa zmenší, ale toto zníženie prietočného množstva je kompenzované lepšími hydraulickými vlastnosťami nového potrubia. Metóda je vhodná pri opravách kanalizácie od DN 100 do DN 300 mm.

Renovácia domových prípojok, strešných zvodov flexibilná vložka od DN 100 mm, oblúky, kolená:

300 mm.
Renovácia domových prípojok, strešných zvodov flexibilná vložka od DN 100 mm, oblúky, kolená:
Flexibilný rukáv z polyesterových vláken v kombinácií so špeciálnymi živicami je zapravovaný vstupným otvorom do potrubia inverzným bubnom, ktorý vyvinutým tlakom udržujevložku stále pritlačenú o stenu potrubia. Počas pôsobenia udržiavacieho tlaku dochádza k vytvrdnutiu vložky. Výsledkom je nové potrubie hr. steny 3 – 5 mm priliehajúce na staré bez zvrásnenia vložky v kolenách a v oblúkoch