Vysokotlakové kombinované čistiace zariadenie KAISER

Zariadenie je určené pre pravidelnú údržbu a čistenie kanalizačnej siete, septikov, žúmp, nádrží a tým umožňuje predchádzať havarijným stavom.

Vozidlo je vybavené efektívnym a ekologickým recyklačným systémom, ktorý umožňuje opätovné použitie znečistenej vody, čím sa znižujú nielen časové straty, ale aj finančné náklady, ktoré vznikajú pri naberaní čerstvej vody. Jeho zimná prevádzka s vykurovaním mu umožňuje pracovať v mraze do cca. – 15°C.

Vozidlo sa využíva aj na vyčistenie septikov a žúmp. Sacie vozidlo má objem 7,5 m³