Firma AQUA DEFEKT s.r.o. bola založená v roku 1993.

Svoju pôsobnosť sme rozšírili na celé Slovensko, ale máme zákaznikov aj v Českej republike. V roku 2000 naši pracovníci vykonali monitoring časti kanalizácie v Brne. A ako je známe, práve v tomto moravskom meste sú kanalizácie mimoriadne zložité…

Naša firma vykonáva monitoring potrubí moderným kamerovým systémom Rausch, a to od profilu DN 80 a viac, dĺžky až 150 m, kruhových, vajcových i hranatých profilov.

Na vodovodných potrubiach lokalizujú poruchy, vykonávajú analýzu strát, vytýčenie trasy a hĺbky kovových a nekovových potrubí, vyhľadávajú zasypané poklopy, kryty a ventily.

V obchodnej činnosti je to predaj tesniacich gumenných nafukovacích uzáveroch a dvíhacích vakov VAPO.

Tieto činnosti by sa dali ešte doplniť o stavebnú činnosť. V rámci nej ponúka firma hygienicky nezávadnú technológiu spevňovania a utesňovania betónových nádrží, septikov, šácht.