ČISTENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA:
Dôležitým opatrením každého prevádzkovateľa vodovodu je zaisťovať a udržiavať projektované prietoky vodovodov. Kontrola priechodnosti a čistenie potrubia zaisťujú spoľahlivú a hospodárnu dopravu vody a predlžujú prevádzkyschopnosť potrubia.

Mechanické čistenie vodovodného potrubia špeciálnymi škrabákmi z pružnej ocele:

Účinné čistenie vodovodného potrubia od tvrdých usadenín, inkrustov a iných cudzích látok v potrubí oceľovými rotujúcimi škrabákmi DN 150 – 500 mm.
 • príprava vstupov do potrubia
 • príprava čistiaceho stroja, oceľových tyčí a škrabákov
 • čistenie potrubia rotujúcimi oceľovými škrabákmi
 • hydromechanický preplach potrubia
Mechanické čistenie vodovodného potrubia technológiou voľne pustených nástrojov s využitím hydrauliky potrubia:
Ekologické čistenie potrubia DN 80 – 1000 mm špeciálnymi nástrojmi z polyuretánu, využivajúcich pri čistení tlak a smer prúdenia vody v potrubí.
 • odkrytie vstupu do potrubia /demontáž tvaroviek/
 • vkladanie čistiaceho zariadenia do potrubia
 • uzatvorenie potrubia, tlakovanie potrubia
 • možnosť sledovania pohybu nástroja
 • výstup nástroja z konca potrubia
Čistenie vodovodného potrubia vysokotlakými čistiacimi zariadeniami:
Zariadenie na princípe hydročistenia používané hlavne k prečisteniu a preplachu vodovodného potrubia.
 • zlepšenie prietočného stavu a kvality vody
 • prípravné práce pred TV prehliadkou
 • bezvýkopové sanačné technológie
Čistenie potrubia, rúr a hadíc pneumatickými zariadeniami:
 • s vnútorným priemerom 3 -150 mm, od prachov, nánosov, kalov, piesku, oleja,
 • mechanických nečistôt, chemikálií, jemného vodného kameňa a hrdze
 • dĺžke od niekoĺko cm do 7 km
 • na potrubiach s prírubami aj bez
 • pracujú na bežné rozvody stlačeného vzduchu -7 atm
 • fungujú aj v potrubiach s ventilmi, 90° ohybmi, T-spojmi, U-ohybmi, špirálovitými ohybmi
 • dokážu vytlačiť v nezmenej kvalite produkt z rúr na ďaĺšie spracovanie
 • dokážu pretiahnuť zavádzacie lanko na zaťahovanie káblov
 • pomôžu diagnostikovať typ kontaminácie v potrubí
 • je mimoriadne rýchle a efektívne, skracuje čas odstávky, finančne výhodné