Sací bager

NOVÝ PROGRESÍVNY SPÔSOB MANIPULÁCIE SO SYPKÝM, POLOTEKUTÝM ALEBO TEKUTÝM MATERIÁLOM:

  • Vysávanie materiálov zo vzdialenosti 50-100 m
  • Ťaženie štrku, rozrušenej zeminy, uhlia, prachu, blata, sypkého a zrnitého materiálu do 65 mm, polotekuté a tekuté materiály
Použitie:
ČISTENIE:
  • kanalizačných potrubí DN > 800 mm
  • vpustí, priepustov, drenážnych kanálov
  • vonkajších i vnútorných priestorov závodov
  • (odstraňovanie štrku, zeminy, cementu, prachu, rôznych odpadov)
  • nádrží, odstraňovanie tekutých a polotekutých materiálov ropných látok

ODSTRAŇOVANIE:

  • zbúraných hmôt asanovaných stavieb
  • následkov ekologických haváriíí
  • následkov prírodných katastrof